Gedeeltelijke teruggaaf basispremie WAO/WIA 2013

U krijgt een beschikking teruggaaf WAO/WIA-basis

De teruggaaf wordt door de inspecteur bij beschikking vastgesteld en uitbetaald. Het is een voor bezwaar vatbare beschikking. De Belastingdienst zal, nadat de regeling in werking is getreden, de beschikkingen zelf vaststellen, verzenden en tot uitbetaling overgaan.