Gedeeltelijke teruggaaf basispremie WAO/WIA 2013

Hoeveel krijgt u terug aan premie WAO/WIA-basis? Loon weet het al!

Kies in Loon 2013 voor:
• Werkgever
• Overzicht teruggaaf WAO/WIA
en u ziet u de precieze bedragen voor de werkgever in kwestie reeds in Loon staan:

Loon salarissoftware  Afbeelding: Overzicht teruggaaf W.A.O./W.I.A.
1e helft 2013 Afbeelding: Overzicht teruggaaf W.A.O./W.I.A. 1e helft 2013