Gedeeltelijke teruggaaf basispremie WAO/WIA 2013

Hoe wordt de teruggaaf WAO/WIA-basis berekend?

Voor het vaststellen van de teruggaaf gebruikt de Belastingdienst de gegevens die uit de loonaangiften beschikbaar zijn, waarbij rekening gehouden wordt met aanvullingen met als peildatum 30 september 2013. Voor werkgevers die aangifte doen over tijdvakken die niet samenvallen met de genoemde periode wordt de teruggaaf herleid.