Gedeeltelijke teruggaaf basispremie WAO/WIA 2013

Belastingplan 2013

In verband met een voorgenomen lastenverlichting voor werkgevers over het jaar 2013 is in het Belastingplan 2013 voorgesteld aan de werkgevers een gedeeltelijke teruggaaf te verstrekken van de basispremie Aof (WAO/WIA) ter compensatie voor de inhaalpremie bij de sectorfondsen. Dit leidt tot een eenmalige teruggaaf van 28,82 procent van het premiebedrag dat is aangegeven over de periode van 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013. Deze maatregel levert voor werkgevers een eenmalige lastenverlichting op van € 1,3 miljard.