Extra periode 2015

Extra periode 2015. Pensioenopgave

Of er in deze periode pensioen wordt berekend is afhankelijk van de regeling van het pensioenfonds waarbij u bent aangesloten. Loon houdt hier rekening mee.

De pensioenaangifte van periode 14 gaat mee in periode 13.

Verloon dus eerst periode 13 en 14 alvorens de pensioenopgave over periode 13 te maken!