Export journaalpost naar Twinfield

Exporteren per afdeling lukt niet?

Mocht het 'Nummer' van de afdeling in Loon niet bestaan als code van een kostenplaats dan geeft Twinfield de volgende foutmelding terug aan Loon:

Loon salarissoftware Afbeelding: Afdelingsgegevens Twinfield
niet correct
Afbeelding: Afdelingsgegevens Twinfield niet correct

Past u dan de gegevens aan als omschreven onder 'Exporteren per Afdeling'.