Mailen vanuit Loon Online

3) Loon Online mail relay service

Er bestond eerder een derde mogelijkheid voor het e-mailen vanuit Loon Online: de zogeheten 'Loon Online mail relay service'.

Er werd daarbij gebruikgemaakt van Loon Salarissoftware-servers. Dat was op zich een mooie dienst die we de Loon-gebruikers aanboden maar omdat er daardoor veel digitaal verkeer naar talloze e-mailadressen vanuit de 'externe' Loon-servers ontstond, dreigden we op de zwarte lijst van providers te komen.

We kregen daar - hoe onterecht ook - waarschuwingen over van grote, internationale providers en moeten deze dienst dan ook uitfaseren.