We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Eigenrisicodrager 2023. Instellen in Loon

Geen eigenrisicodragerschap voor Aof / Basispremie W.A.O./ W.I.A.

Ter info. Sinds 2023 is de premie Aof / Basispremie W.A.O./ W.I.A. ook gedifferentieerd, en wel naar 'kleine werkgever' en '(middel)grote werkgever'.

Het gros van de werkgevers in Loon zal een kleine werkgever zijn want de 'grens' is flink hoog: loonsom tot € 905.000 (refertejaar 2022). Voor de Aof is er geen premieverschil per sector, maar dus wel de scheiding in werkgevergrootte.

Voor de premies ZW-flex en / of WGA kan de werkgever kiezen voor eigenrisicodragerschap. Dan is niet mogelijk voor de premie Aof.