We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Eigenrisicodrager 2023. Instellen in Loon

Eigenrisicodrager WGA en / of ZW-flex via verzekeringsmij.?

U bent eigenrisicodrager voor de WGA en / of ZW-flex, maar wél verzekerd bij een verzekerings-maatschappij? U verzekert dan het risico van arbeidsongeschiktheid en langdurige ziekte van de werknemers buiten het publieke bestel (UWV).

Deze situatie is wat ingewikkelder dan 100% eigenrisicodrager, mede doordat u de WGA-premie van de verzekeringsmaatschappij voor de helft mag verhalen op de werknemer, en er twee grondslagen voor de verzekeringspremies mogelijk zijn.

Data voorbeeld
In ons voorbeeld gaat het in 2022 (!) om:
• Sector Zakelijke Dienstverlening I
• Eigenrisicodragerschap voor de WGA. Verzekeringspremie van 0,50% aandeel werknemer,
  en 0,50% aandeel werkgever.
• Ook eigenrisicodragerschap voor de ZW-flex. Verzekeringspremie van 0,75%.
• De verzekeringspremies gaan over het brutoloon
• Geen eigenrisicodragerschap voor de WGA-flex, want dat kon al niet meer in 2022.

De uitgangssituatie in Loon 2022 ziet er dan zo uit:

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Werkgever', 'Wijzig premies', Eigenrisicodrager via verz.mij. Loon 2022 (uitsnede)
Afbeelding: 'Werkgever', 'Wijzig premies', Eigenrisicodrager via verz.mij. Loon 2022 (uitsnede)

In deze situatie zal Loon na de import in 2023 op het importverslag een melding als deze geven:

Loon salarissoftware Afbeelding: Importverslag 2023, Eigenrisicodrager via verz.mij. Loon 2022
Afbeelding: Importverslag 2023, Eigenrisicodrager via verz.mij. Loon 2022

Het scherm 'Wijzig premies' bij de werkgever ziet er dan (in ons voorbeeld) in Loon 2023 zo uit:

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Werkgever', 'Wijzig premies', Eigenrisicodrager verz.mij.  Loon na import (uitsnede)
Afbeelding: 'Werkgever', 'Wijzig premies', Eigenrisicodrager verz.mij.  Loon na import (uitsnede)

De WGA- en ZW-flex-premies via de verzekeringsmaatschappij zijn uit Loon 2022 met dezelfde waardes geïmporteerd (in het 'rood') in Loon 2023. Loon gaat er dus vanuit dat er ook in 2023 eigenrisicodragerschap via een verzekeringsmaatschappij is bij deze werkgever, voor – in ons voorbeeld – zowel de WGA- als ZW-flex.

De niet-verzekeringsmaatschappij premies WGA en ZW-flex staan op nul. Deze nul-premies zijn met een blauwe bol weergegeven om duidelijk te maken dat het geen standaardwaarden zijn.

Wat moet u na de import in 2023 doen ter controle?

1) Controleer of de geïmporteerde premies WGA-verz.mij (werknemer en werkgever) inderdaad op
    de juiste waarde staan. Dubbelklik erop om ze van rood in groen te veranderen.

    Zijn de premiepercentages van de verzekeringsmaatschappij gewijzigd? Pas ze dan aan.

2) Controleer of de geïmporteerde premie ZW-flex verz.mij inderdaad op de juiste waarde staat.
    Dubbelklik erop om deze van rood in groen te veranderen.

    Is het premiepercentage van de verzekeringsmaatschappij gewijzigd? Pas deze dan aan.

3) Na bevestiging of wijziging van de verzekeringsmaatschappij-premies kiest u voor 'Bewaar'.

4) De eigenriscopremies 2023 van de verzekeringsmaatschappij bij deze werkgever zijn nu correct
    ingesteld.

5) NB Als u alleen eigenrisicodrager via een verzekeringsmaatschappij bent voor de WGA dan gaat
    het in uw geval uiteraard enkel om de premies WGA verz.mij. Niet om de premie ZW-flex verz. mij.

    En als u alleen eigenrisicodrager via een verzekeringsmaatschappij bent voor de ZW-flex dan gaat
    het in uw geval enkel om de premie ZW-flex verz.mij. Niet om de premies WGA verz. mij.

Eindresultaat
• Het scherm ziet er in ons voorbeeld (eigenrisicodrager verz. mij. WGA én ZW-flex) nu
  zo uit:

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Wijzig premies', 'Verzekerde eigenrisicodrager', WGA en ZW-flex (uitsnede)
Afbeelding: 'Wijzig premies', 'Verzekerde eigenrisicodrager', WGA en ZW-flex (uitsnede)Al met al is het geen hogere wiskunde, maar u moet wel even goed opletten wat u met úw gegevens en úw situatie in dezen doet!