Eigenrisicodrager 2022. Instellen in Loon

Geen eigenrisicodrager ZW-flex of WGA?

Als u géén eigenrisicodrager voor de ZW-flex óf WGA bent, lees dan deze uitleg: https://www.loon.nl/Handleiding/Aanpassen_Werkhervattingskas_2022.pdf