Eigenrisicodrager 2021. Instellen in Loon

In het kort. Eigenrisicodrager 2021

• De premie Werkhervattingskas bestaat anno 2021 uit: Ziektewet-flex (ZW-flex), en WGA.

WGA-vast en WGA-flex samengevoegd sinds 2017

Let op: sinds 2017 bestaat de UWV-premie voor de Werkhervattingskas (Whk) nog maar uit twee componenten:
• gedifferentieerde premie Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA), en
• gedifferentieerde premie Ziektewet (ZW-flex).

Tot en met 2016 was de WGA-premie nog verder opgesplitst in een apart WGA-vast- en een WGA-flex-deel.


• Bij de import van uw Loon 2020-data naar Loon 2021, is het pakket zo 'slim' om te zien of u in
  2020 eigenrisicodrager was, en wat voor soort eigenrisicodrager.

• Zo zal Loon 2021 de percentages importeren die u in Loon 2020 hebt ingevuld voor de
  eigenrisicopremie WGA.

• Als u ook eigenrisicodrager bent voor de premie Ziektewet-flex importeert Loon de premies van
  2020 voor u in 2021.

• Loon 2021 zet tevens de premies die u als eigenrisicodrager niet hoeft te betalen automatisch op 0
  (nul).

• Na de import zult u via 'Loon Vandaag' de taak 'Controleer importverslag werkgever 2021' zien
  staan. Markeer die taak, en klik op 'Start taak'.


• Via 'Loon Vandaag' zult u tevens de taak zien staan 'Premies risicogroep *** bijwerken'.
  Markeer ook die taak, en klik op 'Start taak':

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Loon Vandaag',
Afbeelding: 'Loon Vandaag', 'Premies risicogroep bijwerken', 'Start taak'

• U belandt dan vanzelf in de data van de werkgever, op tabblad 2 'Premies', 'Wijzig premies'.
  Op dat tabblad kunt u de premies WGA en ZW-flex checken, bevestigen, of daar waar nodig
  aanpassen (in Loon 2021).

• U krijgt vóór het aanpassen van de premies eerst een waarschuwing als deze te zien bij het
  werkgeverscherm 'Wijzig premies':


Afbeelding: Wijzig premies, Premies nog op standaardwaarde

• Zolang u de premies niet hebt bevestigd of gewijzigd, zal de taak in 'Loon Vandaag' blijven
  bestaan, en bij de verloningen de melding 'Premies nog op standaardwaarde' zichtbaar zijn.