We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Eigen pensioenregeling in Loon

Eigen pensioenpremie instellen op werknemersniveau?


Als er werknemers zijn met een eigen pensioenregeling dan kunt u dat bij die werknemers zelf instellen, als een inhouding. Deze eigen instelling overschrijft dan de eventuele instellingen bij de werkgever.

Aandeel werknemer
U doet dit voor het aandeel werknemer in de eigen pensioenpremie als volgt, per werknemer:
• 'Werknemer', tabblad 2 'Loon', ' Looncomponenten'
• 'Voeg toe'
• Soort 'Inhouding voor alle heffingen', Type 'Pensioen werknemer':

Loon salarissoftware Afbeelding: Werknemer, voeg 'Inhouding' 'Pensioen werknemer' toe
Afbeelding: Werknemer, voeg 'Inhouding' 'Pensioen werknemer' toe

Geef hier het gewenste percentage of bedrag in dat de werknemer per periode aan pensioenpremie moet betalen. De berekening vindt plaats over het bruto periodeloon plus het vakantiegeld, maar zonder rekening te houden met de eventuele toeslagen en overwerk.

Aandeel werkgever
Voor het aandeel werkgever in de eigen pensioenpremie volgt u deze route, ook weer per werknemer:
• 'Werknemer', tabblad 2 'Loon', 'Looncomponenten'
• 'Voeg toe'
• Soort 'Inhouding voor alle heffingen', Type 'Kosten werkgever':
Loon salarissoftware Afbeelding: Werknemer, voeg 'Inhouding' 'Kosten werkgever', 'Pensioen' toe
Afbeelding: Werknemer, voeg 'Inhouding' 'Kosten werkgever', 'Pensioen' toe

Geef hier het gewenste percentage of bedrag in dat de werkgever per periode aan pensioenpremie moet betalen. De berekening vindt plaats over het bruto periodeloon.

Eigen Franchise en/of Maximum eigen pensioenregeling?
Als er werknemers zijn met een eigen regeling qua franchise of maximum bedrag, dan kunt u ook dat bij de werknemers zelf instellen. Deze eigen instelling overschrijft dan de eventuele instellingen bij de werkgever.

U doet dat als volgt, per werknemer:
• 'Werknemer', tabblad 2 'Loon', 'Uitzonderingen'
• 'Wijzig premies'

In ons voorbeeld hebben we de 'Franchise Eigen pensioenregeling per jaar' voor deze werknemer ingesteld van € 15.000. Het  'Max. Eigen pensioenregeling per jaar' bedraagt € 75.000:

Loon salarissoftware Afbeelding: Wn, Uitzonderingen, Franchise en Maximum eigen pensioenregeling
Afbeelding: Wn, Uitzonderingen, Franchise en Maximum eigen pensioenregeling

Dan wordt voor deze werknemer de eigen pensioenpremie berekend tussen de € 15.001 en € 75.000 (cumulatief salaris voor het betreffende jaar).