We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Eigen pensioenregeling in Loon

Basis eigen pensioenpremie: bruto januari-loon, zonder toeslagen

Bij deze optie wordt voor de eigen pensioenpremie altijd gerekend met de januari-grondslag, exclusief de eventuele toeslagen. Sec het bruto salaris van januari is namelijk de basis voor de pensioenpremie voor het gehele jaar. Dat geldt ook als er gedurende het jaar een salarisverhoging plaatsvindt.

Er wordt geen rekening gehouden met de eventuele toeslagen en overwerk. Die blijven buiten de berekening van de pensioenpremie.

U stelt deze optie in via:
• 'Werkgever'
• Tabblad 2, 'Premies', 'Wijzig premies'
• Klik op 'Grondslag eigen pensioenregeling'
• U kiest in het schermpje dat nu verschijnt  voor 'Bruto januari-loon, zonder toeslagen'.
• Geef - indien van toepassing - bij de optie 'Eigen pensioenregeling werknemer' het gewenste percentage in.
• Geef - indien van toepassing - bij de optie 'Eigen pensioenregeling werkgever' het gewenste percentage in.

In ons voorbeeld (4% werknemer, 6% werkgever) ziet e.e.a. er zo uit:

Loon salarissoftware
Afbeelding: Werkgever, Wijzig premies, Eigen pensioenregeling werk***, 'Grondslag januari'

Hierna zullen uw keuzes wordt getoond bij 'Werkgever', Tab 2, 'Premies', 'Wijzig premies'.

De loonstrook toont in januari de 4% c.q. 6% pensioenpremie over het brutoloon plus het vakantiegeld. In ons voorbeeld (aandeel werknemer) € 3.000 + 8% vakantiegeld = € 3.240. Daarover de 4% pensioenpremie werknemer = € 129,60:

Loon salarissoftware Afbeelding: Loonstrook, Eigen pensioenregeling werknemer, januari-loon als basis

Als we vervolgens het standaard brutoloon verhogen naar € 4.000 dan zien we dat bij de volgende verloning (februari) toch nog steeds als basis het januari brutoloon, plus het vakantiegeld (€ 3.000 +/+ € 240 = € 3.240) wordt gehanteerd:

Loon salarissoftware Afbeelding: Wg, Wijzig premies, Eigen pensioenregeling werk***, Bruto periodeloon met toeslagen
Afbeelding: Loonstrook, Eigen pensioenregeling werknemer, januari-loon als basis

Zoals gezegd: in deze constructie blijven de eventuele toeslagen en het overwerk altijd buiten de berekening van de pensioenpremie.