Voortschrijdend Cumulatief Rekenen (VCR) 2019

Voortschrijdend cumulatief rekenen geldt niet voor de loonheffing

Het systeem van VCR geldt (nog) niet voor de loonbelasting / premies volksverzekeringen (= loonheffing).