We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Voortschrijdend Cumulatief Rekenen (VCR)

Voorbeeld 2013 premie WW bij Voortschrijdend Cumulatief Rekenen

• Werknemer verdient in januari € 1.000
• Van februari tot en met juni verdient hij € 1.600
• De werkgever betaalt de WW-premie, die tot 2013 een franchise kende (vrijgesteld bedrag).
  Onderstaand voorbeeld geldt dan ook niet meer voor de jaren na 2013!
• VCR heeft invloed op de berekening kosten werkgever van februari tot en met april via de franchise WW:
 

Maand :

Loon

Franchise totaal (wg)

Franchise 'rest'

Basis W.W.-premie (wg)

Januari

€ 1.000

€ 1.435,75   (1.435,75 +    0)

€   435,75

-

Februari

€ 1.600

€ 1.871,50  (1.435,75 + 435,75)

€   271,50

-

Maart

€ 1.600

€ 1.707,25  (1.435,75 + 271,50)

€   107,25

-

April

€ 1.600

€ 1.543       (1.435,75 + 107,25)

-

€   57

Mei

€ 1.600

€ 1.435,75  (1.435,75 +      0)

-

€ 164,25

Juni

€ 1.600

€ 1.435,75   (1.435,75 +     0)

-

€ 164,25