Correctie loonaangifte over de jaargrens

2) Aangiftetermijn wel verstreken: na 31 jan. (maandaangifte)

De aangiftetermijn is wél verstreken. We nemen als voorbeeld wederom 2018 als het vorig jaar, en 2019 als het huidige jaar. U moet in dat geval van de fiscus in 2019 correcties over 2018 'los' indienen. Dus niet als een correctie in een aangifte 2018, of 2019 .

Nu is de werkwijze als volgt:
1) U corrigeert het betreffende 2018-salaris. Voorbeeld: een vergeten bruto bonus over het
    december-loon. Dat doet u uiteraard met Loon 2018.

2) U gaat nu naar ' Loon/ en pensioenaangifte ', Doe aangifte loonheffingen'. Ook dat doet u
     met Loon 2018.

3) Kies daar voor 'Correctie na afloop loonjaar':


Afbeelding: Correctie-aangifte 2018

4) Draai deze aangifte loonheffingen. Een scherm als deze verschijnt:

Loon salarissoftware Afbeelding: Correctie-aangifte 2018 Afbeelding: Correctie-aangifte 2018, Losse correctie

5) Zoals Loon u reeds meldt: 'Dit is een losse correctie-aangifte over 2018! N.B.: U ontvangt
    automatisch een naheffingsaanslag van de Belastingdienst naar aanleiding van deze
    aangifte.'

6) U ziet in het overzicht (eventueel op de volgende pagina’s) tevens de correctie over (in
    ons voorbeeld) december.

7) Verstuur deze 'losse' aangifte loonheffingen naar de fiscus op de gebruikelijke wijze.

8) Nogmaals: u ontvangt automatisch een naheffingsaanslag van de Belastingdienst naar
    aanleiding van deze aangifte. Doe dan ook voorlopig niets  en maak dus ook niet zelf het
    gemelde bedrag over. Dat doet u pas als u de naheffingsaanslag hebt ontvangen!