Correctie loonaangifte over de jaargrens

2) Aangiftetermijn wel verstreken: na 31 jan. (maandaangifte)

De aangiftetermijn is wél verstreken. We nemen als voorbeeld wederom 2017 als het vorig jaar, en 2018 als het huidige jaar. U moet in dat geval van de fiscus in 2018 correcties over 2017 'los' indienen. Dus niet als een correctie in een aangifte 2017, of 2018 .

Nu is de werkwijze als volgt:
1) U corrigeert het betreffende 2017-salaris. Voorbeeld: een vergeten bruto bonus over het
    december-loon. Dat doet u uiteraard met Loon 2017.

2) U gaat nu naar 'Loonaangifte / EDM', Doe aangifte loonheffingen'. Ook dat doet u met
    Loon 2017.

3) Kies daar voor 'Correctie na afloop loonjaar':


Afbeelding: Correctie-aangifte 2017


4) Draai deze aangifte loonheffingen. Een scherm als deze verschijnt:

Loon salarissoftware Afbeelding: Correctie-aangifte 2017
Afbeelding: Correctie-aangifte 2017, Losse correctie

5) Zoals Loon u reeds meldt: 'Dit is een losse correctie-aangifte over 2017! N.B.: U ontvangt
    automatisch een naheffingsaanslag van de Belastingdienst naar aanleiding van deze
    aangifte.'

6) U ziet in het overzicht (eventueel op de volgende pagina’s) tevens de correctie over (in
    ons voorbeeld) december.

7) Verstuur deze 'losse' aangifte loonheffingen naar de fiscus op de gebruikelijke wijze.

8) Nogmaals: u ontvangt automatisch een naheffingsaanslag van de Belastingdienst naar
    aanleiding van deze aangifte. Doe dan ook voorlopig niets  en maak dus ook niet zelf het
    gemelde bedrag over. Dat doet u pas als u de naheffingsaanslag hebt ontvangen!