Correctie loonaangifte over de jaargrens

2) Aangiftetermijn wel verstreken: na 31 jan. (maandaangifte)

De aangiftetermijn is wél verstreken. We nemen als voorbeeld wederom 2021 als het vorig jaar, en 2022 als het huidige jaar. U moet in dat geval van de fiscus in 2022 correcties over 2021 'los' indienen. Dus niet als een correctie in een aangifte 2021, of 2022.

Nu is de werkwijze als volgt:
1) U corrigeert het betreffende 2021-salaris. Voorbeeld: een vergeten bruto bonus over het
    december-loon. Dat doet u uiteraard met Loon 2021.

2) U gaat nu naar 'Loon- en pensioenaangifte', 'Doe aangifte loonheffingen'. Ook dat doet u
     met Loon 2021.

3) Kies daar voor 'Correctie na afloop loonjaar':


Afbeelding: Correctie-aangift
e, Na afloop loonjaar
4) Draai deze aangifte loonheffingen. Een scherm als dit verschijnt:

Afbeelding: Correctie-aangifte, Losse correctie, Na afloop loonjaar

5) Zoals Loon u reeds meldt: 'Dit is een losse correctie-aangifte (over 2021). N.B.: U
    ontvangt automatisch een naheffingsaanslag van de Belastingdienst naar aanleiding van
    deze aangifte.'

6) U ziet in het overzicht (eventueel op de volgende pagina’s) tevens de correctie over (in
    ons voorbeeld) december.

7) Verstuur deze 'losse' aangifte loonheffingen naar de fiscus op de gebruikelijke wijze.

8) Nogmaals: u ontvangt automatisch een naheffingsaanslag van de Belastingdienst naar
    aanleiding van deze aangifte. Doe dan ook voorlopig niets  en maak dus ook niet zelf het
    gemelde bedrag over. Dat doet u pas als u de naheffingsaanslag hebt ontvangen!