Correctie loonaangifte over de jaargrens

1) Aangiftetermijn niet verstreken: voor 1 feb. (maandaangifte)

De aangiftetermijn is nog niet verstreken. Dan is de werkwijze hetzelfde als u gewend bent. We nemen als voorbeeld het jaar 2021 als het vorig jaar, en 2022 als het huidige jaar:

1) U corrigeert het betreffende 2021-salaris. Voorbeeld: een vergeten bruto bonus over het
    december-loon. Dat doet u uiteraard met Loon 2021.

2) U gaat naar 'Loon- en pensioenaangifte', ‘Doe aangifte loonheffingen'. Ook dat doet u met
    Loon 2021.


3) Kies daar voor 'opnieuw indienen'. In ons voorbeeld '12: december 2021':


Afbeelding: Aangifte loonheffingen


4) Draai (opnieuw) de aangifte loonheffingen december. De correcties n.a.v. van het
    gewijzigde december-loon gaan automatisch mee in de aangifte december. Het maakt
    daarbij niet uit of u de december-aangifte al eerder had ingestuurd of niet. De laatste telt.

5) U ziet het resultaat, en de correctie. Loon meldt: 'U dient dit bedrag over te maken op ING-
    rekening NL86 INGB 0002445588 ten name van Belastingdienst te Apeldoorn onder
    vermelding van betalingskenmerk (in ons voorbeeld) 3131 4590 7660 1120'.

6) Verstuur deze aangifte naar de fiscus op de gebruikelijke wijze.

7) Let op: als u de initiële december-aangifte al had betaald, dan betaalt u nu uiteraard alleen
    nog het verschil. Als u in eerste instantie teveel had betaald, dan krijgt u vanzelf, 'na
    verloop van tijd' het teveel betaalde bedrag terug van de fiscus.