Bijtellingspercentages auto van de zaak, 2011 – 2020

3. Uitstoot hoger dan 50 gram

De korting op de bijtelling is afhankelijk van de CO2-uitstoot en tot 2015 op welke brandstof de auto rijdt .Vanaf 2015 wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen diesel of geen diesel auto’s.

Datum 1e tenaamstelling vóór 1-7-2012 Als sprake is van een verlaagde bijtelling van 14% of 20% (op basis van de uitstootgrenzen geldend op 30-6-2012) geldt een overgangsregeling.

In 3 situaties geldt deze verlaagde bijtelling uiterlijk tot en met 31-12-2018:

a. Datum 1e tenaamstelling vóór 1-7-2012, geen eigenaarswissel en geen bestuurderswissel b. Datum 1e tenaamstelling en op naam eigenaar vóór 1-7-2012, bestuurderswissel op of na 1-7-2012
c. Datum 1e tenaamstelling vóór 1-7-2012, op naam eigenaar op of na 1-7-2012, geen bestuurderswissel vanaf 30-6-2012


In 1 situatie geldt de verlaagde bijtelling (volgens uitstootgrenzen 30-6-2012) uiterlijk tot en met 30-6-2017
Datum 1e tenaamstelling vóór 1-7-2012 en zowel een eigenaarswissel als een bestuurderswissel op of na 1 juli 2012.

Datum 1e tenaamstelling vanaf 1-7-2012 en vóór 1-1-2017
Het algemene bijtellingspercentage bedraagt 25%. Afhankelijk van de uitstootgrenzen in het jaar van 1e tenaamstelling geldt een verlaging gedurende een periode van 1 x 60 maanden.

Let op! Voor een auto met 1e tenaamstelling in 2012 na 1-7-2012 gelden de gewijzigde uitstootgrenzen van 1 juli 2012.

Datum 1e toelating vanaf 1-1-2017
Het algemene bijtellingspercentage bedraagt 22%. Geen recht op verlaging.