Bijtellingspercentages auto van de zaak, 2011 – 2020

1. Uitstoot 0 gram

Bij deze categorie is een bestuurders- en/of eigenaarswissel niet van belang. Wel de datum 1e tenaamstelling.Datum 1e tenaamstelling vóór 1-1-2012
Het algemene bijtellingspercentage bedraagt 25%. Verlaging van 25% tot 1-1-2017. In 2017 en 2018 bedraagt de verlaging 18%, per saldo bijtelling 7%.Datum 1e tenaamstelling vanaf 1-1-2012 tot 1-1-2014
Het algemene bijtellingspercentage bedraagt 25%. Verlaging van 25% voor 1 x 60 maanden vanaf de 1e dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst te naam is gesteld in het kentekenregister. Na afloop van de 60-maandenperiode bedraagt de verlaging 18% (per saldo bijtelling 7%) voor de resterende maanden van 2017 en 2018. Daarna bepaalt u volgens de dan geldende regels of een verlaging op het algemene bijtellingspercentage van 25% van toepassing is.


Datum 1e tenaamstelling vanaf 1-1-2014 tot 1-1-2017
Het algemene bijtellingspercentage bedraagt 25%. Verlaging van 21% voor 1 x 60 maanden vanaf de 1e dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst te naam is gesteld in het kentekenregister. Als de 60-maandenperiode eindigt in 2019 of 2020, bedraagt daarna de verlaging voor waterstofauto’s 18% (per saldo bijtelling 7%) tot 1-1-2021. Voor niet-waterstofauto’s geldt tot 1-1-2021 een verlaging van 18% met een maximum van € 9.000 (18% x € 50.000). Eindigt de periode van 60 maanden in 2021 of later bestaat geen recht meer op verlaging van de bijtelling.

Datum 1e toelating vanaf 1-1-2017 tot 1-1-2019
Het algemene bijtellingspercentage bedraagt 22%. Verlaging van 18% (per saldo bijtelling 4%) voor 1 x 60 maanden vanaf de 1e dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst toegelaten is op de weg.

Na afloop van de 60-maandenperiode bestaat geen recht meer op verlaging van de bijtelling.


Datum 1e toelating vanaf 1-1-2019 tot 1-1-2021
Het algemeen bijtellingspercentage voor deze auto bedraagt 22%.

Verlaging voor waterstofauto’s van 18% voor 1 x 60 maanden vanaf de 1e dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst is toegelaten op de weg. Voor niet-waterstofauto’s is de verlaging 18% met een maximum van € 9000 ( 18% van € 50.000).


Datum 1e toelating vanaf 1-1-2021
Het algemeen bijtellingspercentage bedraagt voor alle auto’s 22%. Er bestaat geen recht meer op verlaging van de bijtelling.

Dat geldt ook voor oudere auto’s zodra de 60-maandenperiode is verstreken.