Beveiliging mijn.loondossier.nl

Inleiding beveiliging mijn.loondossier.nl

Dit document behandelt de beveiligingsmaatregelen die genomen zijn om de gegevens die opgeslagen zijn op mijn.loondossier.nl te beschermen tegen toegang door onbevoegden. Deze maatregelen zijn onder te verdelen in vier groepen:

1. Organisatorisch
2.  Fysiek
3.  Virtueel
4.  Softwarematig

Hieronder volgt voor elke groep een toelichting.