Back-ups maken en herstellen in Loon

Back-up als u Loon installeert op een nieuwe PC

Als u een nieuwe PC hebt, en Loon daar op wilt installeren, dan wilt u uiteraard ook een back-up terugzetten op die nieuwe PC. Dit is het stappenplan.

1) Maak eerst een back-up van uw huidige 'Loon'-programmatuurversie via uw oude PC.

Kies daartoe vanuit het hoofdscherm voor 'Administratie', 'Back-up', en dan voor 'Maak back-up'. Sla de back-up op via een USB-stick of CD, of mail de back-up naar uzelf. Nog een mogelijkheid: sluit Loon af en vink daarbij de optie 'Stuur back-up naar mijn.loondossier.nl' aan.

2) Ga naar https://mijn.loon.nl/updates.aspx voor de volledige versie van Loon. U vindt daar de volledige versies vanaf Loon 2003.

De codes van de eerdere jaren vindt u op onze januari-factuur van het betreffende jaar.

Hebt u de code niet (meer), neem dan s.v.p. contact op met Loon Salarissoftware.

3) Installeer Loon.
4) U gaat dan eerst door de installatiewizard
5) Zorg ervoor dat u voor de administratiemap niet de ProgramFiles kiest
6) Daarna moet u ook de gebruikersgegevens invoeren (maar dat is zo gebeurd)
7) Vervolgens kiest u in Loon voor ‘Administratie’, ‘Back-up’, 'Herstel back-up’.
8) Die back-up haalt u van de USB-stick, mijn.loondossier.nl, of de andere plaats waar u de back-ups heen hebt gekopieerd. Kies de meest recente!
9) Klaar. Loon draait weer, zonder gegevensverlies.