Back-up naar Loon Kenniscentrum met maar 1 werkgever

Back-ups naar het Loon Kenniscentrum en de AVG

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is er sinds juli 2018 een nieuwe mogelijkheid voor de Loon-klanten. U kunt nu via Mijn LoonDossier een back-up met slechts één werkgever klaarzetten voor het Kenniscentrum van Loon Salarissoftware. Als u een administratiekantoor hebt met bijvoorbeeld 30 salarisklanten dan blijven met de nieuwe optie 29 werkgevers geheel buiten beeld voor ons Kenniscentrum. U stuurt ons dus alleen de salarisdata van de ene werkgever waar u een vraag over hebt.

Deze nieuwe optie is in het kader van de AVG geen voorschrift maar wel zo netjes en correct.