Machtiging voor back-up

Stappenplan machtiging voor back-up

Om uw vraag te kunnen beantwoorden, hebben we de back-up nodig van uw Loon-gegevens.

Volgt u alstublieft het onderstaande stappenplan, anders mogen we uw back-up niet ophalen. Dit hangt samen met de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), en de aanstaande EU-wet (eind mei 2018) Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).  

• Start Loon 2018
• Ga naar 'Administratie' (linksbovenin), 'Back-up', 'Maak back-up'
• Vink daarbij de optie 'Stuur back-up naar mijn.loondossier.nl' aan:

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Stuur back-up naar
mijn.loondossier.nl'
Afbeelding: 'Stuur back-up naar mijn.loondossier.nl'

• Na 'OK' wordt de back-up gemaakt en naar het web gestuurd. Let op: dit kan even duren,
  zeker bij grote back-ups.
• Daarna gaat u naar onze website: https://mijn.loon.nl
• Inloggen met uw klantnummer en wachtwoord.
• Klik op: 'Contact'.
• Stel 'Uw vraag' in de mail.
• Geef daarbij tevens aan welke werkGever en indien nodig, welke werkNemer(s) het betreft.
• Selecteer het 'Jaar' in kwestie.
•  Vink onderin (bij '4 – Bijlage') de optie aan: 'Ik geef Loon Salarissoftware toegang tot
   een backup op mijn.loondossier.nl'
:

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Ik geef Loon Salarissoftware
toegang tot een backup op mijn.loondossier.nl' Afbeelding: 'Ik geef Loon Salarissoftware toegang tot een backup op mijn.loondossier.nl'

• Zonder het vinkje mogen en zullen wij uw back-up niet ophalen!
• Als u het vinkje hebt gezet, kunnen wij daarna uw back-up bekijken, en de casus voor u
  oplossen.