Auto van de zaak, 60 maanden na eerste tenaamstelling

Meer info bijtelling auto van de zaak

In de praktijk zijn er een hele reeks aan mogelijke bijtellingspercentages:

Loon salarissoftware Afbeelding: Lijst aan mogelijke bijtellingen
Afbeelding: Lijst aan mogelijke bijtellingen

Bijtellingspercentages 2023 versus 2022
De korting op de bijtelling wegens privégebruik voor volledig elektrische auto’s wordt ook na 2022 voortgezet, maar wel geleidelijk afgebouwd. Dat was al eerder bekend. In 2023 blijft de korting 6%-punt (2022 eveneens 6%-punt), zodat de bijtelling ongewijzigd 16% (22% minus 6%) blijft. Voor 2025 gaat 5%-punt gelden en wordt de bijtelling dus 17%.

Daarnaast wordt de zogenoemde cap, het deel van de catalogusprijs waarop de korting van toepassing is, per 2023 verlaagd naar  € 30.000 (was in 2022 nog € 35.000). Deze drempelkorting van € 30.000 blijft tot en met 2025 gelden. Voor elke euro hierboven geldt een bijtellingspercentage van 22%. In het Klimaatakkoord is ook vastgelegd dat deze vorm van subsidie op emissievrije auto’s in 2026 volledig afgebouwd is.

Onderstaand een vergelijking van de bijtellingspercentages 2021 t/m 2023:

Overzicht Belastingdienst
Hier vindt u de zogeheten 'Handreiking bijtellingspercentages 2011-2026' opgesteld door de Belastingdienst: https://samenwerken.pleio.nl/file/download/af58c596-22ae-4ed6-ba69-87fe83bd481b/tabel_bijtelling_2011-2026.pdf