Auto van de zaak, 60 maanden na eerste tenaamstelling

Invoeren nieuwe termijn van 60 maanden

We gaan nu de 'nieuwe' termijn van 60 maanden ingeven in Loon.

- Voer de data van de auto geheel opnieuw in. Via het tabblad 'Vervoer', 'Voeg toe', 'Gegevens auto'.
- Voer daarbij de nieuwe 'Bijtellingscategorie' in. In ons voorbeeld 25%. Een flinke stijging, dus. Maar dat kan in de praktijk zeker voorkomen.
- 'Huidig % bijtelling t/m' wordt in ons voorbeeld 31-03-2025, vanwege de bijtellingsperiode van 60 maanden:


Afbeelding: Werkgevergegevens, Vervoer, Gegevens auto, opnieuw ingevoerd

- Sla deze gegevens op met 'OK'
- Vul nu het gewenste privégebruik ervan in, via de optie 'Privé-gebruik', 'Voeg toe'.
- Let op: de datum 'In gebruik van' wordt in ons geval: 01042020.
- De datum 'tot en met' zou u alvast in kunnen vullen met 31032025, maar dat hoeft niet. Tegen die tijd zal Loon wederom, en ruim op tijd, de taak tonen om e.e.a. aan te passen.
- Een en ander ziet er nu zo uit:


Afbeelding: Werkgevergegevens, Vervoer, Privé-gebruik, opnieuw ingevoerd

- Sla deze gegevens op met 'OK' (2x)
- Het scherm 'Vervoer' bij de werkgever ziet er – in ons voorbeeld (!) van 2020 - na de 'tweede keer invoeren' als volgt uit:

Loon salarissoftware Afbeelding: Werkgevergegevens, Vervoer, na

Afbeelding: Werkgevergegevens, Vervoer, na 'tweede keer invoeren' (uitsnede)

U hebt nu de betreffende auto van de zaak (met het herziene bijtellingspercentage), en het privé-gebruik ervan, correct ingevuld voor de 'nieuwe periode'. Loon zal dat uiteraard correct verwerken in de loonstroken en de loonaangifte.

Bij de werkNemer kunt u op het tabblad 'Loon', 'Vervoer' ter informatie o.a. zien welke auto van de zaak hij of zij heeft, welk bijtellingspercentage er geldt, tot wanneer, en de eventuele eigen bijdrage:

Afbeelding: Werknemersgegevens, Loon, Vervoer (uitsnede)