We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

(Bestel)Auto van de zaak in Loon

Wat na 'termijn 60 maanden', in Loon?

Wat moet u in Loon doen als een auto van de zaak de 60 maanden na eerste tenaamstelling heeft bereikt? De bijtelling dient na de 60 maanden opnieuw bepaald te worden, en dit dient vervolgens jaarlijks (per kalenderjaar) bepaald te worden.

- Voorbeeld afloop termijn 60 maanden in huidig loonjaar

De bijtelling voor de 'Volkswagen Passat' op naam in 2019 verloopt op 31 maart 2024.

Doet u dan a.u.b. in Loon het volgende op het tabblad 'Vervoer/thuiswerk' bij de werkgever:

* Bij niet-emissievrije auto’s:
- Selecteer na de verloning van maart de auto, dan ‘Wijzig’.
- Klik op ‘RDW (auto)’. U krijgt dan de melding dat er gegevens zijn die afwijken van de RDW, kies voor ‘Vervang’.
- De 'Huidig % bijtelling t/m' wordt 31122024, vanwege de bijtellingsperiode gedurende de rest van het jaar 2024 (in ons voorbeeld 9 maanden).
- Sla deze gegevens op (‘OK’).

* Bij emissievrije auto’s:
- Beëindig alle privé-gebruik (inclusief de ‘verkoop’ van de auto) uiterlijk per 31032024 bij de optie 'Privé-gebruik'.
- Sla de gegevens op.
- Voer de data van de auto geheel opnieuw in. Via 'Voeg toe', 'Gegevens auto'.
- Voer daarbij de nieuwe 'Bijtellingscategorie' in voor de resterende 9 maanden (in ons voorbeeld).
- De 'Huidig % bijtelling t/m' wordt 31122024, vanwege de bijtellingsperiode gedurende de rest van het jaar 2024 (in ons voorbeeld 9 maanden).
- Sla deze gegevens eveneens op.
- Vul nu het gewenste privégebruik ervan in, via de optie 'Privé-gebruik', vanaf 01042024.
- Sla ook deze gegevens op.

Een nadere uitwerking van dit voorbeeld, vindt u hier: https://www.loon.nl/Handleiding/Auto_zaak_60_mnd_voorbij.pdf

- Afloop termijn 60 maanden in eerder loonjaar
Per kalenderjaar dient het bijtellingspercentage bepaald te worden aan de hand van de dan geldende regels. Vanaf 1 januari kan er namelijk weer een ander bijtellingspercentage gaan gelden. Die zal dan voor het hele jaar van toepassing zijn. Het jaar erop bepaalt u dit weer opnieuw, etc.