We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

(Bestel)Auto van de zaak in Loon

Bestelauto van de zaak via eindheffing

Het kan zijn dat twee of meer werknemers een bestelauto door de aard van het werk doorlopend afwisselend gebruiken. Dan kan het moeilijk zijn om de regeling voor privégebruik individueel toe te passen.

Er is ook geen sprake van doorlopend afwisselend gebruik als werknemer A een bestelauto de ene week gebruikt, werknemer B de volgende week, enzovoort.

Als het moeilijk voor u is om de regeling voor privégebruik individueel toe te passen, dan moet u eindheffing toepassen op het voordeel van het privégebruik. Deze eindheffing is op jaarbasis een vast bedrag van € 300,- per bestelauto.

Bij een aangiftetijdvak van een maand geeft Loon dan € 25 per bestelauto per maand aan. Het bedrag van de eindheffing gaat mee in de Aangifte loonheffingen in de rubriek 'Eind-heffing doorlopend afwisselend gebruik bestelauto'.

In deze situatie hoeft uw werknemer geen rittenregistratie bij te houden. U past de eindheffing voor de bestelauto in Loon zo toe:

1)  'Werkgever'
2)  Tabblad 'Vervoer/thuiswerk'
3)  'Voeg toe', voer de gegevens van bestelauto in
4)  Kies bij 'Bijtellingscategorie' de optie 'Via eindheffing':

Loon salarissoftware Afbeelding: Werkgever, Vervoer, Lijst aan bijtellingspercentages
Afbeelding: Werkgever, Vervoer, Lijst aan bijtellingspercentages

5)  'OK'
6)  Klik nu op de knop '(Privé)gebruik'
7)  'Voeg toe'. Koppel de eerste werknemer aan de bestelauto.
 8)  Koppel daarna één voor één ('Voeg toe') de overige werknemers die in de bestelauto
     rijden.
9)  Bij de loonberekening staat op tabblad 'Kosten werkgever' nu de eindheffing vermeld
10) Het eindheffingsbedrag hangt uiteraard af van het aantal werknemers dat in de bestel
      auto rijdt, en of u per maand of vierweken verloont. Totaal per jaar altijd € 300,-. Als dat
      bedrag verdeeld moet worden over bijvoorbeeld 5 werknemers, dan is de eindheffing per
      werknemer, per jaar € 60,-.