(Bestel)Auto van de zaak in Loon

Wat na termijn 60 maanden, in Loon?

Wat moet u in Loon doen als een auto van de zaak de 60 maanden na eerste tenaamstelling heeft bereikt? Want dan is de kans groot dt er een nieuw bijtellingspercentage gaat gelden.

Voorbeeld
De bijtelling voor de 'Volkswagen Passat' op naam in 2016 verloopt op 18-03-2021.

Doet u dan a.u.b. in Loon het volgende op het tabblad 'Vervoer' bij de werkgever:
- Beëindig alle privé gebruik uiterlijk per 31-03-2021 bij de optie 'Privé-gebruik'.
- Sla de gegevens op.
- Voer de data van de auto geheel opnieuw in. Via 'Voeg toe', 'Gegevens auto'.
- Voer daarbij de nieuwe 'Bijtellingscategorie' in.
- De 'Huidig % bijtelling t/m' wordt 31-03-2026, vanwege de bijtellingsperiode van 60 maanden.
- Sla deze gegevens eveneens op.
- Vul nu het gewenste privégebruik ervan in, via de optie 'Privé-gebruik', vanaf 01-04-2021.
- Sla ook deze gegevens op.

U hebt nu de betreffende auto van de zaak (met het nieuwe bijtellingspercentage) en het privé-gebruik ervan correct ingevuld voor de 'nieuwe periode'.

Een nadere uitwerking van dit voorbeeld, vindt u hier: https://www.loon.nl/Handleiding/Auto_zaak_60_mnd_voorbij.pdf