Arbeidsovereenkomsten opstellen met Loon

Arbeidsovereenkomst mondeling en schriftelijk

De arbeidsovereenkomst kan net als iedere andere overeenkomst zowel mondeling als schriftelijk worden aangegaan. Om problemen te voorkomen is het aan te bevelen om de arbeidsovereenkomst schriftelijk aan te gaan. Voor sommige onderdelen van de arbeidsovereenkomst is dit zelfs verplicht, bijvoorbeeld voor de proeftijd en het concurrentiebeding.