Arbeidsovereenkomsten opstellen met Loon

Arbeidsovereenkomst als PDF

Wanneer u alles hebt ingevoerd, kunt u er vervolgens een PDF van maken, afdrukken en het eventueel per e-mail versturen.

Definitief maken
Wanneer werkgever en werknemer de overeenkomst hebben ondertekend – en deze dus rechtsgeldig is – kunt u de arbeidsovereenkomst in Loon definitief maken.

U gaat hiertoe weer naar het beginscherm, selecteert het concept en drukt op de knop Maak definitief.

Loon salarissoftware Afbeelding: Arbeidsovereekomst, Maak definitief
Afbeelding: Arbeidsovereekomst, Maak definitief