We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Saldomutatie. Hoe legt u die vast in Agenda?

Voorbeeld saldomutatie. Tijd-voor-tijd

• Werknemer Kuiper heeft in januari 20 uur overgewerkt.
• Dat wil hij niet uitbetaald krijgen, maar als tijd-voor-tijd. Een saldomutatie van zijn vakantie-
  urensaldo, dus.
• Kies de juiste werknemer (N. Bakker in ons voorbeeld)
• Ga in de Agenda naar de 31e januari
• Klik direct rechts daarvan bij de betreffende maand ('januari'), in de derde 'lichtgele regel'
• U bent nu in het scherm 'Saldomutatie'
• Stip de optie 'Verlof' aan
• Kies voor 'Vakantie'
• Stip 'Verlofopbouw (incidenteel)' aan
• Geef '20' in als aantal uren
• Omschrijving: 'Tijd-voor-tijd. 20 uur overwerk januari':

Loon salarissoftware Afbeelding: Saldomutatie,, Vakantie, Tijd-voor-tijd

Afbeelding: Saldomutatie,, Vakantie, Tijd-voor-tijd

• Geef 'OK'
• De 20 uren tijd-voor-tijd worden in de Agenda in de kolom 'januari' getoond
• En bij de 'Stand (uren) per' in de regel 'Vakantie' (32 + 20 = 52):

Loon salarissoftware Afbeelding: Agenda, 'Stand (uren) per', Vakantie

 Afbeelding: Agenda, 'Stand (uren) per', Vakantie