We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Saldomutatie. Hoe legt u die vast in Agenda?

Openen scherm Saldomutatie

1) Kies de werknemer voor wie u de saldomutatie wilt vastleggen
2) Klik in de agenda op de laatste dag van de periode, bijvoorbeeld de 31e januari
3) Klik direct rechts daarvan bij de betreffende maand ('januari'), in de derde 'lichtgele regel':

Loon salarissoftware Afbeelding: Kolom en regel voor saldomutaties

Afbeelding: Kolom en regel voor saldomutaties

U belandt dan vanzelf in het scherm 'Saldomutatie'.