We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Aanpassen premies Werkhervattingskas

In het kort. Aanpassen premies Werkhervattingskas

• De premies Werkhervattingskas bestaan uit: ZW-flex en  WGA
• Ga naar tabblad 2 van de werkgever, 'Wijzig premies'

• Kijk op uw beschikking van het betreffende jaar of het percentage 'ZW-lasten' overeenkomt met de 'rode' premie 'Ziektewet flex werkgever' in Loon.
• Zo ja, dan bent u hoogstwaarschijnlijk een kleine werkgever. Maar check voor alle zekerheid of het totaal (werknemersdeel plus werkgeversdeel) van de premie WGA ook overeenkomen.

• In orde? Dubbelklik op de premie de 'rode' premie 'Ziektewet flex werkgever'. 'Bewaar'.

Let op! De grens tussen kleine en (middel)grote werkgevers is sinds 2022 veel hoger komen te liggen.

U bent in 2024 een kleine werkgever als er in het refertejaar 2022 een totaal premieloon is van maximaal € 942.500.

• Ander % premie 'Ziektewet flex werkgever' dan uw beschikking? Dan bent u waarschijnlijk een (middel)grote werkgever. Pas aan naar % beschikking.
• Pas eveneens de premie WGA aan. Aandeel werknemer, en aandeel werkgever. Deel daartoe de premie op uw beschikking door twee. 'Bewaar'.

• Als u een (middel)grote werkgever bent, past u - sinds 2022 – ook het ‘Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)' aan. 

• Als u eigenrisicodrager bent, pas dan de betreffende premies ZW-flex en / of WGA aan
• Als u 100% eigenrisicodrager bent, zet dan de premies ZW-flex en / of WGA op nul