We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Aanpassen premies Werkhervattingskas

Eigenrisicodrager?

100% Eigenrisicodrager WGA en / of ZW-flex?

• Als u een zogeheten 100% eigenrisicodrager bent, betaalt u helemaal geen premie ZW-flex
  en / of WGA. U verzekert dan niet het risico van langdurige ziekte en / of arbeidson-
  geschiktheid van de werknemers.

• U past de premies aan in het werkgeversscherm, tabblad 2, 'Wijzig premies'.

• Zet bij 100% eigenrisicodragerschap de percentages WGA (werknemer en werkgever) op
   nul. Doe dat ook voor het percentage Ziektewet flex werkgever, als u ook daar 100%
   eigenrisicodrager voor bent.

• Advies: lees deze uitleg over eigenrisicodragerschap:
https://www.loon.nl/Handleiding/Eigenrisicodragers2024.pdf

WGA en / of ZW-flex via verzekeringmaatschappij (eigenrisicodragers)?

• Het kan zijn dat u de gevolgen van arbeidsongeschiktheid van de werknemers buiten het
  'publieke bestel' (UWV) onderbrengt. Dan moet u in het werkgeversscherm 'Wijzig premies'
  zélf de betreffende premies ZW-flex en WGA bevestigen of wijzigen.

• Deze situatie - waarbij u met een verzekeringsmaatschappij werkt - is complexer want dan
  hebt u ook nog te maken met een keuze tussen premieberekening over het brutoloon óf het
  heffingsloon, en een 50% verhaling van uw premie WGA op de werknemer.

• Ons advies is dan ook dat u deze uitleg over het eigenrisicodragerschap leest:
  https://www.loon.nl/Handleiding/Eigenrisicodragers2024.pdf

Verplicht model garantieverklaring voor eigenrisicodragerschap voor de WGA

Wilt u eigenrisicodrager voor de WGA worden, dan moet u bij uw aanvraag een garantieverklaring meesturen. Sinds 2016 moet u daarvoor een verplicht model gebruiken. U kunt dit model downloaden van www.belastingdienst.nl.