Aanpassen premies Werkhervattingskas

Verplicht model garantieverklaring voor eigenrisicodragerschap voor de WGA

Wilt u eigenrisicodrager voor de WGA worden, dan moet u bij uw aanvraag een garantieverklaring meesturen. Met ingang van 1 januari 2016 moet u daarvoor een verplicht model gebruiken. U kunt dit model downloaden van www.belastingdienst.nl .