Aanpassen premies Werkhervattingskas

In het kort. Aanpassen premies Werkhervattingskas

• De premies Werkhervattingskas bestaan uit: ZW-flex en WGA
• Ga naar tabblad 2 van de werkgever, 'Wijzig premies'

• Kijk op uw beschikking van het betreffende jaar of het percentage 'ZW-lasten' overeenkomt met de 'rode' premie 'Ziektewet flex werkgever' in Loon.
• Zo ja, dan bent u hoogstwaarschijnlijk een kleine werkgever. Maar check voor alle zekerheid of het totaal (werknemersdeel plus werkgeversdeel) van de premie WGA ook overeenkomen.
• In orde? Dubbelklik op de premie de 'rode' premie 'Ziektewet flex werkgever'. ' Bewaar'.

• Ander % premie 'Ziektewet flex werkgever' dan uw beschikking? Dan bent u waarschijnlijk een (middel)grote werkgever. Pas aan naar % beschiking.
• Pas eveneens de premie WGA aan. Aandeel werknemer, en aandeel werkgever. Deel daartoe de premie op uw beschikking door twee. 'Bewaar'.

• Als u eigenrisicodrager bent, pas dan de betreffende premies ZW-flex en / of WGA aan
• Als u 100% eigenrisicodrager bent, zet dan de premies ZW-flex en / of WGA op nul


WGA-vast en WGA-flex samengevoegd sinds 2017

Let op: sinds 2017 bestaat de UWV-premie voor de Werkhervattingskas (Whk) nog maar uit twee componenten:
• gedifferentieerde premie Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA), en
• gedifferentieerde premie Ziektewet (ZW-flex).

Tot en met 2016 was de WGA-premie nog verder opgesplitst in een apart WGA-vast- en een WGA-flex-deel.