Aanpassen premies Werkhervattingskas 2016

In het kort. Aanpassen premies Werkhervattingskas 2016

• De sinds 2014 nieuwe premies Werkhervattingskas bestaan uit: ZW-flex, WGA-vast en
  WGA-flex
• Ga naar tabblad 2 van de werkgever, ‘Wijzig premies’

• Kijk op uw beschikking 2016 of het percentage ‘ZW-lasten’ overeenkomt met de ‘rode’ premie
  ‘Ziektewet flex werkgever’ in Loon.
• Zo ja, dan bent u hoogstwaarschijnlijk een kleine werkgever. Maar check voor alle zekerheid of
  het totaal (werknemersdeel plus werkgeversdeel) van de premies WGA-vast en WGA-flex ook
  overeenkomen.
• In orde? Dubbelklik op de premie de ‘rode’ premie ‘Ziektewet flex werkgever’. ‘F10: Bewaar’.

• Ander % premie ‘Ziektewet flex werkgever’ dan uw beschikking? Dan bent u waarschijnlijk
  een (middel)grote werkgever. Pas aan naar % beschiking.
• Pas eveneens de premies WGA-vast en WGA-flex aan. Aandeel werknemer, en aandeel
  werkgever. Deel daartoe de premies op uw beschikking door twee. ‘F10: Bewaar’.

• Als u eigenrisicodrager bent, pas dan de betreffende premies ZW-flex en / of WGA-vast aan
• Als u 100% eigenrisicodrager bent, zet dan de premies ZW-flex en / of WGA-vast op nul
• Eigenrisicodragerschap voor de premie WGA-flex is in 2016 niet mogelijk. Pas vanaf 2017.