We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Groep 00 Levensloopuitkering 61-plus. Import in Loon 2022

Levensloopregeling afgeschaft

Het kabinet heeft de levensloopregeling op 1 januari 2012 afgeschaft. Er was een overgangsregeling die liep tot 1 januari 2022. Via de levensloopregeling konden werknemers een deel van hun brutosalaris sparen voor onbetaald verlof. Of om eerder te stoppen met werken.

Vanaf Loon 2022 komt de levensloopregeling niet meer voor in Loon. De risicogroep 00 Levensloopuitkering 61+ wordt daarom uitgefaseerd. Onderstaand leest u daar meer over.