We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Groep 00 Levensloopuitkering 61-plus. Import in Loon 2022

Automatische omzetting groep 00 Levensloopuitkering 61-plus

Loon salarissoftware Afbeelding: Werknemer risicogroep 00 Levensloopuitkering 61+ (2021)

Afbeelding: Werknemer risicogroep 00 Levensloopuitkering 61+ (2021)

Bij de jaarimport uit Loon 2021 naar Loon 2022 wordt risicogroep 00 Levensloopuitkering 61+ automatisch omgezet naar de standaardrisicogroep van de werkgever. Die standaardgroep ziet u staan op tabblad 2 'Premies' bij de werkgever:

Loon salarissoftware Afbeelding: Standaard risicogroep werkgever, voorbeeld! (2022) Afbeelding: Standaard risicogroep werkgever, voorbeeld! (2022)

Is de standaard risicogroep van de werkgever ook de 00 Levensloopuitkering 61+? Dan wordt er bij de import naar Loon 2022 gekozen voor de groep 00 Pensioenuitkering.