Loonstrook e-mailen nog toegestaan onder AVG? Veilig alternatief: mijn.loondossier.nl

Nadere uitleg Waarom Mijn LoonDossier beter dan e-mailen?

Zoals gezegd, ook in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is Mijn LoonDossier een betere keuze dan het e-mailen van de loonstroken aan de werknemer, en de overzichten aan uw klanten.

Deze presentatie legt dat nader uit: