Maatregelen Loon Salarissoftware B.V. die verder gaan dan de AVG voorschrijft

Maatregelen die nog volgen

• Een kleiner back-upbestand van Loon dat we van u opvragen wanneer het nodig mocht zijn om met u (de verloner) mee te kijken.

 • In het verlengde daarvan: de back-upbestanden van u voor het Kenniscentrum van Loon Salarissoftware B.V. worden beperkt tot slechts één werknemer, als dat voor de casus reeds voldoende is.

• Bovendien zullen de persoonsgegevens worden geanonimiseerd, daar waar mogelijk. Loon Salarissoftware B.V. ziet op deze manier dus niets aan herleidbare persoonsgegevens (feitelijk de kern van de AVG).

• De back-upbestanden zullen niet alleen worden geanonimiseerd, maar ook beveiligd als ze worden verstuurd. Dit betekent dat als er - in het zeer onwaarschijnlijke geval - tijdens de verzending via het web wordt 'ingebroken' door een derde partij, er geen leesbare data is (scrammled).