Problemen inzenden LPG naar APG. Of met inhoud LPG

Overleg APG en salaris-softwareleveranciers

Wij als derde partij proberen u en APG te helpen met een technische oplossing via Loon. Een kant-en-klare oplossing is er vooralsnog echter niet.

APG is uiteraard druk bezig met een oplossing voor de capaciteitsproblemen. Bovendien is er overleg tussen Loon Salarissoftware BV met APG, en vindt er ook overleg plaats met andere salaris-softwareleveranciers, die met dezelfde APG-problemen kampen.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Bij belangrijk nieuws in dezen melden we ons natuurlijk weer.