We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Verloning AOW-gerechtigde werknemer

Loonstrook in periode ná 66e en 11 maanden verjaardag

In de periode hierna (december 2024, in ons voorbeeld) toont Loon de strook die er anders uitziet. De sociale premie (gedifferentieerde) W.G.A. zal geheel verdwijnen van de strook in deze periode. Er is dus geen sociale-premiebetaling tot en met 9 december (de dag voor de 67e verjaardag).

Loon salarissoftware Afbeelding: Bruto-netto werknemer periode 67Afbeelding: Bruto-netto werknemer periode 67e verjaardag (december)

De loonheffingstabel die wordt gehanteerd, zal nu die voor 'AOW-leeftijd en ouder' zijn.

Meldingen
Via het tabblad 'Meldingen' kunt u precies zien hoe de verloning van de periode waarin de werknemer 67 jaar wordt, is opgebouwd. Loon meldt onder andere: 'Deze loonberekening is in delen uitgevoerd'. U ziet dan ook de volledige weken (daar waar het kan), en de losse dagen (daar waar het moet) vermeld staan in de specificatie:

Loon salarissoftware Afbeelding: Bruto-netto werknemer periode 66Afbeelding: Bruto-netto werknemer periode 66e en 11 maanden verjaardag, Meldingen

Kosten werkgever in periode ná de 66e en 11 maanden verjaardag
Op de strook van de periode ná de 66e en 11 maanden verjaardag (in ons voorbeeld december 2024) verdwijnen de sociale premies bij de Kosten werkgever eveneens. Ook daar dus géén constructie met sociale-premiebetaling tot en met 9 december (de dag voor de 67e verjaardag). De werkgever betaalt nog wel de premie Zorgverzekeringswet, die immers geen leeftijdsgrens kent voor inhouding.