We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Verloning AOW-gerechtigde werknemer

Let op: mogelijk herziening opgaaf loonheffingen

Als een AOW-gerechtigde werknemer na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd doorwerkt, let dan op het al dan niet toepassen van de loonheffingskorting. Die korting mag namelijk slechts bij één werkgever of uitkeringsinstantie worden toegepast. De Sociale Verzekeringsbank (de uitkerende instantie van de AOW) houdt standaard reeds rekening met de loonheffingskorting.

Met andere woorden: óf de loonheffingskorting toe laten passen via de reguliere verloning in Loon, óf via de Sociale Verzekeringsbank en dan de loonheffingskorting in Loon uitschakelen.

Het in- of uitschakelen van de loonheffingskorting doet u in Loon via het tabblad Loon, Loonheffing .

De werknemer moet bij 'omzetting' een nieuwe verklaring loonheffing invullen en bij u inleveren. Dat regelt u in Loon via het overzicht 'Formulieren', 'Opgaaf loonheffingen'.