Verloning AOW-gerechtigde werknemer

Loonstrook in periode van 66e en 3 maanden verjaardag

Onze voorbeeldwerknemer wordt 66 en 4 maanden op 10 juli 2021. De stroken voor de maanden januari tot en met juni 2021 zullen 'normaal' zijn. Dat wil zeggen, niet anders dan de maanden ervoor. Er moeten immers tot en met juni 2021 sociale premies worden betaald, en de loonheffing gaat nog steeds via de tabel 'Jonger dan de AOW-leeftijd'.

U ziet in de strook '66 jaar en 3 maanden' (juni in ons voorbeeld) de sociale premies staan. Dat is voor de werknemer anno 2021 alleen de Gedifferentieerde premie W.G.A.:

Afbeelding: Bruto-netto werknemer periode vóór 66e en 4 maanden verjaardag (juni)