Verloning AOW-gerechtigde werknemer

Loonstrook in periode na 66e en 9 maanden verjaardag

In de periode hierna (oktober 2023, in ons voorbeeld) toont Loon de strook die er anders uitziet. De sociale premie (gedifferentieerde) W.G.A. zal geheel verdwijnen van de strook in deze periode. Er is dus geen sociale-premiebetaling tot en met 9 oktober (de dag voor de 66e en 10 maanden verjaardag).

Afbeelding: Bruto-netto werknemer periode 66e en 10 maanden verjaardag (oktober)

De loonheffingstabel die wordt gehanteerd, zal nu die voor 'AOW-leeftijd en ouder' zijn.

Meldingen
Via het tabblad 'Meldingen' kunt u precies zien hoe de verloning van de periode waarin de werknemer 66 en 10 maanden wordt, is opgebouwd. Loon meldt onder andere: 'Deze loonberekening is in delen uitgevoerd'. U ziet dan ook de volledige weken (daar waar het kan), en de losse dagen (daar waar het moet) vermeld staan in de specificatie:

Afbeelding: Bruto-netto werknemer periode 66e en 9 maanden verjaardag, Meldingen

Kosten werkgever in periode ná de 66e en 9 maanden verjaardag
Op de strook van de periode ná de 66e en 9 maanden verjaardag (in ons voorbeeld oktober 2023) verdwijnen de sociale premies bij de Kosten werkgever eveneens. Ook daar dus géén constructie met sociale-premiebetaling tot en met 9 oktober (de dag voor de 66e en 9 maanden verjaardag). De werkgever betaalt nog wel de premie Zorgverzekeringswet, die immers geen leeftijdsgrens kent voor inhouding.