Verloning 65-plusser

Loonstrook in periode na 65e verjaardagen een vijf maanden

Hierna toont Loon de september-strook die er wezenlijk anders uitziet.

De sociale premies (voor de werknemer anno 2016 alleen de Gedifferentieerde premie W.G.A. vast en flex) verdwijnen van de strook in deze periode.

De loonheffingstabel die wordt gehanteerd, zal nu die voor ‘65 jaar plus 6 maanden en ouder’ zijn.

Afbeelding: Bruto-netto werknemer periode ná 65e verjaardag en vijf maanden

Kosten werkgever
in periode ná de 65e verjaardag en vijf maanden
Uiteraard verdwijnen op de strook voor de periode ná de 65e verjaardag en vijf maanden (in ons voorbeeld september) de sociale premies en de pensioenpremie ook bij de Kosten werkgever.

De werkgever betaalt nog wel de premie Zorgverzekeringswet, die immers geen leeftijdsgrens kent voor inhouding:


Afbeelding: Kosten werkgever periode ná 65e verjaardag en vijf maanden


Meldingen
in periode ná de 65e verjaardag en vijf maanden
Op het tabblad ‘Meldingen’ en via de optie ‘Periode’ kunt u ook nu weer gespecificeerd bekijken hoe de loonberekening in deze periode in elkaar steekt:

Afbeelding: Meldingen periode ná 65e verjaardag en vijf maanden