Verloning AOW-gerechtigde werknemer

Inhoudingsplicht premie- en belasting AOW-gerechtigde werknemer

Hoe ziet anno 2018 de ‘premie- en belastingplicht’ eruit voor een werknemer die (als voorbeeld) op 10 juli 2018 66 jaar wordt, en dus vanaf 10 juli 2018 AOW ontvangt?

In het scherm 'Personalia' bij de vaste werknemersgegevens toont Loon u alvast wanneer de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt.

Er is op dat tabblad ook een link naar een SVB-webpagina met meer info over de AOW, en een rekenhulp voor de bepaling van de AOW-gerechtigde leeftijd:

Loon salarissoftware Afbeelding: Werknemer, Personalia,
AOW-leeftijd
Afbeelding: Werknemer, Personalia, AOW-leeftijd

In schema
Dit is in schema wat er speelt qua premies en loonheffing de weken rond de AOW-gerechtigde leeftijd:

Premie / belasting

Inhoudingsplicht

In ons voorbeeld
(66 op 10 juli 2018)

Sociale premies (WW, WGA)

Tot en met de maand waarin werknemer 65 en 11 maanden wordt

Tot en met 30 juni 2018

Loonheffing, tabel 'Jonger dan de AOW-leeftijd'

Tot en met de maand waarin werknemer 65 en 11 maanden wordt

Tot en met 30 juni 2018

Loonheffing, tabel 'AOW-leeftijd en ouder'

Vanaf de maand waarin de werknemer 66 wordt

Vanaf 1 juli 2018

Premie Zorgverzekeringswet

Geen leeftijdsgrens voor inhouding