Verloning AOW-gerechtigde werknemer

Inhoudingsplicht premie- en belasting AOW-gerechtigde werknemer

Hoe ziet anno 2023 de 'premie- en belastingplicht' eruit voor een werknemer die (als voorbeeld) op 10 oktober 2023 66 jaar en 10 maanden wordt (geboortedatum 10 december 1956), en dus vanaf 10 oktober 2023 AOW ontvangt?

In het scherm 'Personalia' bij de vaste werknemersgegevens toont Loon u alvast wanneer de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt.

Er is op dat tabblad ook een link naar een SVB-webpagina met meer info over de AOW, en een rekenhulp voor de bepaling van de AOW-gerechtigde leeftijd:


Afbeelding: Werknemer, Personalia, AOW-leeftijd

In schema
Dit is in schema wat er speelt qua premies en loonheffing de weken rond de AOW-gerechtigde leeftijd:

Premie / belasting

Inhoudingsplicht

In ons voorbeeld
(66 en 10 maanden op 10 oktober 2023)

Sociale premies (WW, WGA)

Tot en met de maand waarin werknemer 66 en 9 maanden wordt

Tot en met 30 september 2023

Loonheffing, tabel 'Jonger dan de AOW-leeftijd'

Tot en met de maand waarin werknemer 66 en 9 maanden wordt

Tot en met 30 september 2023

Loonheffing, tabel 'AOW-leeftijd en ouder'

Vanaf de maand waarin de werknemer 66 en 10 maanden wordt

Vanaf 1 oktober 2023

Premie Zorgverzekeringswet

Geen leeftijdsgrens voor inhouding