Verloning AOW-gerechtigde werknemer

Inhoudingsplicht premie- en belasting AOW-gerechtigde werknemer

Hoe ziet anno 2022 de 'premie- en belastingplicht' eruit voor een werknemer die (als voorbeeld) op 10 juli 2022 66 jaar en 7 maanden wordt, en dus vanaf 10 juli 2022 AOW ontvangt?

In het scherm 'Personalia' bij de vaste werknemersgegevens toont Loon u alvast wanneer de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt.

Er is op dat tabblad ook een link naar een SVB-webpagina met meer info over de AOW, en een rekenhulp voor de bepaling van de AOW-gerechtigde leeftijd:


Afbeelding: Werknemer, Personalia, AOW-leeftijd

In schema
Dit is in schema wat er speelt qua premies en loonheffing de weken rond de AOW-gerechtigde leeftijd:

Premie / belasting

Inhoudingsplicht

In ons voorbeeld
(66 en 7 maanden op 10 juli 2022)

Sociale premies (WW, WGA)

Tot en met de maand waarin werknemer 66 en 6 maanden wordt

Tot en met 30 juni 2022

Loonheffing, tabel 'Jonger dan de AOW-leeftijd'

Tot en met de maand waarin werknemer 66 en 6 maanden wordt

Tot en met 30 juni 2022

Loonheffing, tabel 'AOW-leeftijd en ouder'

Vanaf de maand waarin de werknemer 66 en 7 maanden wordt

Vanaf 1 juli 2022

Premie Zorgverzekeringswet

Geen leeftijdsgrens voor inhouding